top of page
FIR - Rådgiver for den organiserte idretten i Frogn kommune
Svømmer

Støtteordninger

Finn ut mer om hvilke     muligheter din forening har         for å få økonomisk støtte               

 

Mange dansere i Black

Medlemmer

Oversikt over de lag og     foreninger som er medlem

av Frogn Idrettsråd

Bølgen-bad.jpg

Tildeling av Idrettsanlegg

Regler og Retningslinjer for tildeling og disponering av kommunale idrettsanlegg i Frogn Kommune. 

Søknadsfrist 1. mai 2023

Ekstraordinært tilskudd og LAM 2023

Idrettslagene i Frogn gis en ekstratildeling på kr 167.967  for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i idretten.

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er i år på kr 1.338.906.

Se tildeling og kriterier.

Nyheter

 

Idrette

Lars Arne slutter som daglig leder i Idrettsrådet

Les mer her

Frist for å søke momskompensasjon 15. august

Les mer her

Frister og kriterier for spillemidler 2023

Les mer her

Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten. Tildeling til idrettslagene

Se egen boks på denne siden 

 

Referat fra styremøte 1. juni

Les mer her 

Samordnet søknad og rapportering 2023 - informasjon og tidsplan for MOMSKOMPENSASJON

Les mer her

Frogn Idrettsråd får 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB

Les mer her

Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Les mer her

 

Frogn Idrettsråds høringsinnspil til kommuneplanens arealdel.

Les mer  her


FRISTER FOR SØKNAD OM TILSKUDDSMIDLER

DET ER MANGE TILSKUDDSORDNIGER SOM IDRETTSLAGENE KAN SØKE OM. MERK AT MANGE FRISTER GÅR UT ALLEREDE 15. FEBRUAR, SÅ DET HASTER Å SØKE.

Les mer herVåre lokale OL helter ble hyllet av FIR, Frogn kommune og Dssf
Les mer

Frogn Idrettsråd støttes av 

  Videopresentasjon av
våre medlemsforeninger

bottom of page