top of page
Søk

Frist for å søke momskompensasjon 15. august

Husk frist for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester Fristen for å søke er 15. august 2023. Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og aksjeselskap. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Les mer om selve ordningen. Det søkes på grunnlag av sum driftskostnader fra årsmøtegodkjent regnskap fra 2022. Idrettsråd og særkretser må sende søknad fra SportsAdmin. Idrettslag sender sin søknad fra KlubbAdmin. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/momskompensasjon/soknadsprosedyre/
17 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page