top of page
Søk

Frister og kriterier for spillemidler 2023

I de vedlagte dokumentene finner dere informasjon om frister og kriterier for spillemidler i 2023.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
.pdf
Download PDF • 8.35MB

Utlysning av spillemidler 2024 siste
.docx
Download DOCX • 44KB

Tabell_Endringer gjort i 2023 utgaven
.pdf
Download PDF • 88KB


18 visninger

Siste innlegg

Se alle

Frist for å søke momskompensasjon 15. august

Husk frist for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester Fristen for å søke er 15. august 2023. Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner

bottom of page