top of page
Søk

Idrettspresidenten kommer på besøk

Oppdatert: 10. jan.

Tirsdag 5. september kommer Idrettspresident Zainab Al-Samarai på et kjapt valgbesøk til Bølgen, Frogn Idrettsråd og Frogn kommune. Besøket er i regi Viken Idrettskrets, med Frogn Idrettsråd og Bølgen som arrangør.

Styreleder i Frogn Idrettsråd (FIR), Roger Schäffer, vil innlede besøket med en kort informasjon om idretten i Frogn, mens hovedtema for møtet er å fremme/opplyse om verdien av en aktiv befolkning og hvorfor idretten er en samfunnsgevinst!


Politikerne i Frogn er invitert til møtet, sammen med en del andre sentrale personer i Frogn-idretten. Viken Idrettskrets har med seg ti deltakere som vil bidra i programmet.


  • Program:

  • 12:15 Oppmøte deltagere

  • 12:30 Ankomst NIF og Idrettspresidenten

  • 12.30 - 12:35 Velkommen ved Styreleder i Frogn idrettsråd

  • 12:35 - 12. 55 Verdien av en aktiv befolkning – hvorfor er idretten en samfunnsgevinst?

  • 12.55 - 13.10 Spørsmål og dialog om hva kommunen må fokusere på for å styrke samarbeidet om økt aktivitet

  • 13.10 – 13.15 Avslutning – Videointervju med politikere og idrettspresidenten


I forbindelse med møtet, ønsker vi fra Frogn Idrettsråds side, også å fortelle de lokale politikerne om at FIR i årene framover vil ha et spesielt fokus på rehabilitering av nærmiljøanlegg - for å kunne legge til rette for et høyere aktivitetsnivå hos barn og unge i Frogn. Men vi vil også passe på å informere om at Frogn kommune faktisk bruker mindre penger på idretten i forhold til sammenlignbare kommuner (ref Kostra) - samt at det er en ganske stor underdekning av anlegg i Frogn.


Men minst like viktig, vi vil også si at vi opplever Frogn kommune som en god samarbeidspartner, men hvor samarbeid idretten/Idrettsråd, politikere og kommuneadministrasjon har et solid utviklingspotensial - spesielt i forhold til struktur og samarbeid.


Vi gleder oss til møtet, og håper at det kan bære frukter for Frogn Idrettsråds framtidige arbeid for idretten i Frogn Kommune.


26 visninger

Siste innlegg

Se alle

Frist for å søke momskompensasjon 15. august

Husk frist for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester Fristen for å søke er 15. august 2023. Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner

bottom of page