top of page
Søk

Innkalling til årsmøte 2021

Frogn idrettsråd kaller inn til årsmøte 6. mai kl 19.00

Møtet vil foregå på Teams og info om dette vil sendes på post.


Årsmøtet behandler årsmelding 2020, regnskap 2020, budsjett 2021, innkomne forslag og valg. Fullstendig saksliste og sakspapirer distribueres til medlemslag senest 29. april. Forslag som ønskes behandlet par årsmøtet sendes FIR på post@frognidrettsråd.no senest 25. april. Lagenes stemmeberettigede representasjon på årsmøtet er bestemt ved antall medlemmer, hentet fra NIFs medlemsregistrering og etter følgende nøkkel:

• 2 representanter for lag med inntil 400 medlemmer • 3 representanter for lag med 401-749 medlemmer • 4 representanter for lag med 750-999 medlemmer • 5 representanter for lag med over 1000 medlemmer • 2 representanter for bedriftsidrettsidretten med inntil 5 lag i kommunen, deretter 1 representant for hvert på begynte lag, men maksimalt 12.

Stemmeberettigede representanter man være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret. Stilles mer enn en representant skal begge kjønn være representert. Bekreftelse fra lagets styre år representasjonen (med navn) sendes FIR før møtet eller fremvises ved registreringen.

Vel møtt til årsmøte!


Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmeldingen. 5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Vedta budsjett. 8. Valg: – Leder. – Nestleder. – Styremedlemmer. – Varamedlemmer. – Revisor. – Valgkomite' for 2021.

24 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page