top of page
Søk

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Oppdatert: 21. apr. 2022
Frogn idrettsråd (FIR) kaller inn til årsmøte den 26. april 2022 kl. 19.00. Innkallingen sendes på epost i tillegg til nettsiden. Det gis informasjon om møtested på et senere tidspunkt.


Årsmøtet behandler årsmelding 2021, regnskap 2021, budsjett 2022, innkomne forslag og valg. Fullstendig saksliste og sakspapirer distribueres til medlemslag senest 15. april.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes FIR på post@frognidrettsråd.no senest 10. april.


Lagenes stemmeberettigede representasjon på årsmøtet er bestemt ved antall medlemmer, hentet fra NIFs medlemsregistrering og etter følgende nøkkel:


• 2 representanter for lag med inntil 400 medlemmer

• 3 representanter for lag med 401-749 medlemmer

• 4 representanter for lag med 750-999 medlemmer

• 5 representanter for lag med over 1000 medlemmer

• 2 representanter for bedriftsidrettsidretten med inntil 5 lag i kommunen, deretter • 1 representant for hvert påbegynte lag, men maksimalt 12.

Stemmeberettigede representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret. Stilles mer enn en representant, skal begge kjønn være representert. Bekreftelse fra lagets styre på representasjonen (med navn) sendes FIR før møtet eller fremvises ved registreringen.


Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmeldingen

5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Vedta budsjett


8. Valg av:

– Leder

– Nestleder

– Styremedlemmer.

– Varamedlemmer

– Revisor

– Valgkomité for 2023


VEL MØTT!Budsjett og Regnskap FIR 2021-22
.xlsx
Download XLSX • 28KB


FIR Årsmelding 2021
.pdf
Download PDF • 157KB

Innstilling til nytt styre 2022
.pdf
Download PDF • 321KB
23 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page