top of page
Søk

Per Wollbraaten er ny daglig leder i FIR15. august tiltrådde Per Wollbraaten ( på bildet sammen med idrettspresident Zaineb Al-Samarai - foto Tore Kubberød Amta) jobben som daglig leder for Frogn Idrettsråd i en halv stilling. Et råd han er godt kjent med etter å ha vært styreleder i en periode på begynnelsen av 2000-tallet.


– Jeg skal jobbe for absolutt alle lag og foreninger i Frogn som driver med fysisk aktivitet, lover 59-åringen i en sak som Amta lagde der de fortalte at Wollbraaten i en årrekke har vært tillitsvalgt, trener og ildsjel i både DFI Fotball, DFI Håndball og nå DFI Badminton. Per Wollbraaten er også en av drivkreftene og dugnadsarbeiderne bak etableringen av en fribeegolf-bane i Frogn.


Oppgradere anlegg

Den nye daglige lederen i Frogn Idrettsråd fortalte til Amta at han i stor grad skal jobbe med mye av det samme som han har drevet med de siste årene i DFI.

– Jeg skal jobbe med å bistå til oppgradering av anlegg, men for alle lag og foreninger i kommunen. Dette gjelder for eksempel nærmiljøanleggene vi har ved Vanntårnet, Skrubben, ved Heer skole og på Dal. Målsettingen er å sørge for at anleggene er i en så bra stand at de frister barn og unge til å bruke dem. Jeg håper dette fokuset skal få i gang aktiviteter både uorganisert og i regi av foreninger.


Wollbraaten er opptatt av folkehelse generelt.

– Det er så mange forskjellige anlegg, arenaer og områder som kan brukes til aktiviteter, og jeg vil få alle disse mulighetene bedre kjent for befolkningen. I tillegg til tilbudene som finnes gjennom lag og foreninger er det også mange muligheter for uorganisert aktivitet. Som alle de flotte turområdene vi har, den nye freesbegolf-banen, stolpejakten og mye annet. Det er viktig at vi også flytter fokuset til de tilbudene.


Rett mann

Styreleder Roger Schäffer i Frogn Idrettsråd er godt fornøyd med ansettelsen av Per Wollbraaten.

– Da vi lyste ut stillingen så krysset vi fingrene for at vi i det minste skulle få en søker som hadde wow-faktor. Men vi hadde fire kandidater som var knallbra, og etter hvert skilte Per seg ut som den vi ville gå for. Med Per Wollbraaten får vi en person som har god lokalkunnskap, har et brennende engasjement, har stort kontaktnett og så er det en fordel at han bor i kommunen, sier styrelederen.

Frogn Idrettsråd søkte i utgangspunktet etter en daglig leder for en fra 60 til 100 prosents stilling. Per Wollbraaten skal jobbe 50 prosent.

– Det var det som passet best for Per, men så får vi se om situasjonen endrer seg og han ønsker en utvidet stilling. Per Wollbraaten skal primært jobbe ettermiddager og kvelder, og det er da man best treffer de som er engasjert i lag og foreninger. Samtidig så skal han ha kommunikasjon med Frogn kommune, og da kan han bli nødt til å jobbe dagtid. Men dette er ting som går seg til underveis, sier Roger Schäffer, styreleder i Frogn Idrettsråd.


19 visninger

Siste innlegg

Se alle

Frist for å søke momskompensasjon 15. august

Husk frist for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester Fristen for å søke er 15. august 2023. Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner

bottom of page