top of page
Søk

Regler og Retningslinjer for tildeling og disponering av kommunale idrettsanlegg i Frogn Kommune.1. Søknadsfrister

a) Frogn kommune og FIR vil kommunisere søknadsfrist i mars/april, for det kommende skoleåret (august innværende år til august påfølgende år).

b) Alle søknader behandles av samlet av et og samme tildelingsorgan, Frogn Kommune, Bølgen og Frogn idrettsråd.

c) Kommunen plikter å ha behandlet og ferdigstilt tildelingen senest 8 uker etter søknadsfristen har gått ut.


2. Foreningens faste tildelte tider

Klubber og foreninger tildeles tider etter søknad til kommune. De tildelte tidene disponerer klubb/forening til sine aktiviteter gjennom hele perioden.

a) Dersom det berammes andre aktiviteter, for eksempel fotballkamper, håndballkamper etc. i tid man ikke selv disponeres er klubben/foreningen ansvarlig for å flytte arrangementet til tid man selv disponerer.

b) En klubb/forening eier sin tildelte tid, og dette er ufravikelig.

c) Likevel kan det avtales skriftlig mellom klubben som har fått berammet tid etter denne bestemmelse bokstav a), og den klubben tiden kolliderer med at det kan gjennomføres.

Dersom klubb som eier tid, selv sier ja til og la andre disponere sin tid, oppfordres det til at tiden kompenseres ved skriftlig avtale. På anlegg med garderobefasiliteter må det påregnes at «overlapp» kan forekomme der en gruppe avslutter og en ny gruppe starter sin aktivitet.


3. Arrangement

Seiersten Stadion/Bølgen er kommunens eneste fullgode arrangement arena til fotball, håndball, friidrett etc. Derfor:

a) Seiersten Stadion/Bølgen være forbeholdt arrangementer (kamper, stevner, cup etc.) i helgene (lørdag og søndag).

b) I helger hvor det ikke foregår nevnte arrangement vil tiden tilfalle klubb/forening som har tildelt treningstid i tidsrommet.

c) Arrangementssøknad på anlegg merkes med for eksempel konkret dato for enkeltarrangement, eller sesongarrangement som fotballkamper for enkelte lag.


4. Tildelingskriterium

a) Tilhørighet i Frogn Kommune.

b) Ikke kommersielle aktører.

c) Organisert idrett vil bli prioritert på idrettsarenaene. Aktiviteter utenom idretter og uorganiserte, kan prioriteres der det er «plass» /der ikke brukes av de organiserte.

d) Tidene som tildeles utenom skoletid, vil man ønske å tildele barn og unge de tidligste tidene, og eldre på senere tidspunkter (yngst til eldst).

e) Så langt det er hensiktsmessig vil man beholde tidene fra forrige periode.

Forutsatt at søknadsmassen bærer likhet med foregående periode.

Dersom kommunen som anleggseier, ønsker å bruke arena til andre nødvendige aktiviteter (masevaksinering, store møter etc.) vil man ha anledning til dette med 14. dagers varsel.


5. Grunnlag for tildeling av tid

Grunnlaget for antall timer organisasjon/gruppe vil ha krav på vil være basert på klubbenes og deres aktuelle særgruppers aktivitetstall fra Norges idrettsforbund.

Tallene som ligger til grunne er idrettens aktivitetstall, som til enhver tid er tilgjengelige for FIR.

a) Grunnlaget for en klubb/forenings krav på tildelt tid baseres på gruppens størrelse målt i % av søkere til samme anlegg eller anleggskategori.

b) For å sikre at alle grupper/foreninger, uansett størrelse og aktivitet, får tildelt tid, skal alle grupper uansett ha krav på minimum 1,5t på anlegg uavhengig størrelse.

c) Dersom flere foreninger søker på samme tid og sted, vil det bli gjort en helhetlig vurdering på hvilken forening som får sitt førstevalg.

  1. I hvilken grad er arenaen naturlig for aktiviteten

  2. I hvilken grad er foreningen avhengig av akkurat dette tidspunktet

  3. Hvor stor del av den totale søknaden fra foreningen utgjøre tiden

  4. Ansiennitet.

6. Hensikt/ Bakgrunn for reglement.

a) Sikre kontinuitet og trygghet for de enkelte foreninger, på deres tildelte tid(er).

b) Sikre at foreninger tildeles antall timer på et objektivt grunnlag og dermed ikke (ufrivillig) får mindre tid enn man burde ha krav på.

c) Foreninger står selvsagt fritt til å frasi seg, eller søker mindre mengde tid enn dette om ønske/behov om aktivitet tilsier en mindre mengde timer.Se Frogn kommunes hjemmeside for leie av kommunale lokaler (sesongutleie) for søknadsskjema.

20 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page