top of page
Søk

Samordnet søknad og rapportering 2023 - informasjon og tidsplan om momskompensasjon


Vi oppforderer til at særforbundene orienterer sine særkretser og regioner om denne tidsplanen.

1. april 2023

  • Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjonen åpner. Direktelenke til Samordnet rapportering i KlubbAdmin: https://ka.nif.no/JointReporting

  • Informasjon om samordnet rapportering sendes fra NIF til alle idrettslag.

19. og 26. april 2023

E-postvarsel/påminnelse til idrettslag som ikke har startet registrering

30. april 2023

Frist for rapportering. Samordnet rapportering stenger I perioden 1.mai - 31. mai 2023

Idrettskretsene og særforbundene kan starte oppfølging av idrettslag som ikke har rapportert. Samordnet rapportering vil fortsatt være åpen for idrettslagene frem til 15. august.

Idrettskretser kvalitetssjekker medlemstall og aktivitetstall. Særforbund og idrettskretser kontakter idrettslagene og veileder hvordan de skal gjennomføre rapporteringen.

Som siste mulighet kan særforbund/idrettskretser tildele seg selv rettigheter i et idrettslag for å gjennomføre rapporteringen for dem. Se veiledning for rettigheter

1. juni 2023

NIF tar ut medlems- og aktivitetstall for analyse og statistikk. Tallgrunnlaget publiseres til NIFs årsrapport. Tallene kan uthentes tidligere i Power BI (forutsetter lisens), så snart idrettskretser og NIF er ferdig med analyse og korrigeringer.

15. august 2023

Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester stenger. Samordnet rapportering i KlubbAdmin stenger.

Med vennlig hilsen

Norges idrettsforbund

3 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page