top of page
Søk

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

I forrige søknadsrunde kunne det søkes om strømstøtte for oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden ble 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen dekt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for ny søknadsrunde onsdag 19. april, med søknadsfrist 24. mai klokken 13.00.

Gå inn på lenken under for å se hvordan dere søker


5 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page