top of page
Søk

Tildeling rekrutteringsmidler

Frogn idrettsråd takker for alle gode søknader fra idrettslagene på nyttige tiltak for å øke rekruttering og/eller aktivitet hos barn og unge i 2022


Nytt av året er at midlene finansieres av prosjektmidler som FIR henter inn fra gavefond og andre kilder til vårt prosjekt «Bevegelsesløftet 2021-2022». Prosjektet har ellers i tråd med målsettingen jobbet med promotering av idrettslagene hvor de fleste lag nå har fått laget videoer til bruk i sosiale medier i sitt lokale rekrutteringsarbeid for å ta tilbake eller øke antall medlemmer etter pandemien. Videre har prosjektet fokusert på innspill til Frogn kommunes arealplan hvor det er viktig å få avsatt arealer for de neste 10-20 årene til idrett og nærmiljøanlegg. Et fokusområde til nå har vært utviklingen av Høiås idrettspark.


Frogn kommune har etter vedtak i kommunestyret inngått en avtale for 2021-2023 om samfinansiering av et toårig engasjement til daglig ledelse / prosjektledelse i idrettsrådet sammen med Viken idrettskrets. Målet er at idrettsrådet skal kunne gjøre mer for idrettslagene og andre frivillige til å skape økt aktivitet i Frogn kommune. Vi ønsker herunder også å styrke samarbeidet med de øvrige praplyorganisasjonene - Friluftsforum og Kulturrådet. Det er også ønskelig å fange opp andre aktivtetsskapende frivillige organisasjoner som faller utenfor paraplyorganisasjonenes normale kontrollspenn.


På grunn av endringer i innretningene rundt tildelinger og formålet med den kommunale støtten har det dessverre tatt tid å få saksbehandlet søknadene som også i år langt overstiger rammen vi råder over. FIR har vurdert alle innkomne søknader og vurdert tildeling opp mot foregående års tildelinger, opp mot størrelse på barne- og ungdomsaktiviteten i lagene og type tiltak. Utfra dette er følgende tildeling besluttet på styremøte 23. november. Tildelingene blir overført snarest.


Med vennlig hilsen

Roger Schäffer

Styreleder FIR


17 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page