top of page
Søk

Utlysning av aktivitetsmidler 2023

Frogn idrettsråd ønsker å stimulere idrettslagene i Frogn til økt aktivitet og rekruttering av nye medlemmer til idrettslagene. Idrettsrådet har, gjennom blant annet en kommunal bevilgning, satt av kr 195000,- til dette. Idrettsrådet ber idrettslagene sende inn søknader om aktivitetsmidler for 2023.


Kriterier for tildeling

Idrettsrådet vil prioritere søknader i følgende prioritet;

1. nye aktive medlemmer

2. beholde aktive ungdommer

3. økt aktivitet rettet mot barn og unge


Dersom det søkes om midler til flere aktiviteter/tiltak, skal det sendes inn søknad for hver aktivitet/tiltak det søkes om.


Søknadsfrist innen: 18. juni 2023

Søknader sendes på vedlagte skjema til post@frognidrettsraad.no.

Aktivitetsmidler - Søknadsskjema
.docx
Download DOCX • 89KB

64 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page